Poetry Issue 5

   Issue#5: July - December 2005

Edgar Calabia Samar


2000


   Zero ang unang pinagmulan ng pagtatalo
   Tiyakin ang simula; saka pag-usapan ang wakas.

   Sa Jerusalem, banal na sepulkro ang moog: yobel.
   (Nalunod ang mga peregrino sa Ilog Tiber.) Urbi
   et Orbi, panawagan ng Papa. (Krus sa Krusada.)
   Ang hamon: “Maging manlalakbay ng panahon.”

   Mata: apoy, luha sa daan-
                                       daang kandila.
   Ilong: gayuma, hayuma, ng insenso’t kamanyang.
   Tainga: daing ng tagulaylay sa matatandang wika
               ng panalangin.
   Balat: lamig ng alaalang kipkip
                           ng mga bato, at buto.
   Dila: talas; pait ng pananalig.
   Ganito, sa wakas, sabi nila, habang nasisiksik ng hininga:
   (Hingal)Sasabogangmgapandama(Ungol).

   Maiiwan ang libo-
   libong tao[n]. Kaya: Totoo, totoo ang kahapon.
   At muli: Ang pagkamangha sa wala—

                                      hawla ng malaya. Sa mga Hindu,

   sinapupunan itong magsisilang sa lahat:
               isa, pag-asa;
               dalawa, kaluluwa;
               tatlo, mundo;
               apat, sugat;
               lima , ligaya;
               anim, panimdim.

   At saka—
                Madudurog ang mga siglo sa pagyakap
   ng milenyo: ganito ang pangitain

                                                    ng matatanda
   kung paano mauuwi
                           ang paglikha
                                                                              sa wala.