interview Issue 3

   Issue#3: April - June 2003

Allan Popa

Arkeolohiya


   Malaon nang naghuhukay ang mga siyentista.

   Maingat nilang tinitibag ang lupa at sinasala

   Ang buhangin upang walang mawaglit

   Na pirasong muling magbibigay-liwanag sa nawalan

   Ng laban sa pagtabon ng mahabang panahon.

   Isang araw, tumama ang aparato sa matigas na bato.

   Nabunyag ang bilugang sahig na tila entablado.

   Walang ano-ano, nagsalita ang isang eksperto

   At winika ang isang linya mula sa dula ni Sophocles.

   Nakaumang ang kaniyang piko sa mga ginulat

   Na kasamahan habang inililibot ang paningin.

   Nagtawanan sila at nagpatuloy sa paghukay

   Bagamat waring may natumbok na kaba sa lahat.

   Naitatag nila sa ligid ang mga guho ng isang malawak

   Na larangan. Nabakas din nila ang duguang altar.

   Hindi dumulog ang diyos sa pusong huling inialay.

   At gumuho, gumuho ang naglalakihang mga bato.