interview Issue 5

   Issue#5: July - December 2005

Mesandel Virtusio ArguellesSi Hesus at si Maria ng Magdala


   At naghintay siya roon
   gaya ng matapat na mangingibig
   kahit lumisan na ang ibang nagmamahal.

   Naghintay siya roon, nananangis.
   Nagunita niya nang manangis
   ang panginoon para sa kaniyang kapatid.

   Paano niya siya malilimot?
   Sumilip siya sa loob ng yungib
   at nakita ang dalawang anghel—

   isa sa ulunan at isa sa paanan
   ng pinaglagakan ng kaniyang katawan—
   waring sinusukat ang nalabí ng kawalan.

   Wika nila: Babae, bakit ka nananangis?
   Sapagkat kinuha nila siya
   at hindi ko alam kung saan dinala.

   Pagkabitaw ng salita’y lumingon siya
   at naroon siyang hinahanap—ngunit hindi nakilala.
   Sapagkat ang pag-ibig at siphayo, marahil, ay halos iisa.