interview Issue 5

   Issue#5: July - December 2005

Mesandel Virtusio ArguellesSi Hesus at si Maria ng Magdala


   At paglingon niya’y naroon siya,
   waring pinagkatawang-tao ng kaniyang salita.
   Ngunit dahil hilam siya sa luha, hindi niya agad

   nakilala nang magtanong: Babae, bakit ka umiiyak?
   Sino ang iyong hinahanap? Sa akala
   na siya ang hardinero, sumagot siya: Ginoo,

   kung siya’y iyong dinala, sabihin mo
   kung saan mo siya inilagak at siya’y aking kukunin.
   Ngunit nang sambitin niya ang kaniyang ngalan,

   “Maria,” ay, paano niya malilimot ang kaniyang tinig?
   Ang tinig na tumawag sa kaniyang yumaong kapatid;
   ang tinig na nagpalayas sa pitong demonyo

   sa kaniyang katawan; at higit pa roon, ang tinig
   na nagpabatid sa kaniya ng tunay na pag-ibig.
   Ngayon ay nais niya siyang yakapin, gawaran ng halik.

   Madama—maipadama ang init sa kaniyang pagbabalik—
   Ngunit gaya ng lahat ng wagas na kagandahan,
   Hindi niya siya maaaring hawakan.