Poetry Issue 11

   Issue # 11: January-June 2009

Joselito D. Delos ReyesAng Lahat ng Maisasalba


   Sinimulan niya sa pamagat
   ang lahat ng maisasalba.
   Nakaipon siya ng tatlong
   namumuwalang balikbayan box.
   Tinipon niya ang lahat
   ng maisasalbang katawan
   sa isang banga,
   sa isang polyurethane na banga.
   Ibinigay niya ang lahat ng maisasalba
   sa Pambansang Dambana
   ng Kabanal-banalang
   Puso ni Maria Poonbato
   sa Edsa corner Veteranís Village.
   Inihalo sa kawa ng eskayola.
   Inihulma sa molde ng kabayong
   tatatlo ang paa.
   At tinawag siyang Sñr. Pastol
   matapos lagdaan ang sertipiko
   ng pagtanggap sa lahat ng maisasalba.