Poetry Issue 12:2

   Issue # 12:2 : January 2010

Erwin LarezaPagpapatuloy Nang Walang Bantas


   Mahirap bantasan ang mga bagay na hindi
   Ko kayang bantasan parang lagusang
   Walang harang walang nakahalang
   Sa paglagos ng dilim ngunit wala
   Pa rin ang liwanag hanggang
   Sa dulo kong inakala