Poetry Issue 12:2

   Issue # 12:2 : January 2010

Mesándel Virtusio ArguellesSa kabutihang palad


   Sa kabutihang palad hindi maaari ang kasamaan
   upang ipaari sa sinuman; sa kabutihang palad

   hindi kailangang wasakin ang kanilang mga ari
   upang mawari ang kabutihan sa kasamaang palad.