Poetry Issue 12:2

   Issue # 12:2 : January 2010

Marlon HaclaRequiem


   Araw-araw ang babala ng mga tandang.
   Ang mahabang katahimikan ay nababasag din

   gaya ng salaming kulungan ng mga ahas.
   Kay ganda ng umagang ito, hindi ba?

   Lumalamig ang hangin at natapos na
   ang pista ng mga patay. Sa isang bintana,

   may ginang na dumudungaw habang isinusulat
   ang kanyang pangalan: dadaloy muli ang ilog

   at walang hanggang makikipagtalik ang agos
   sa kapwa agos, bulong niya. Espesyal ang araw na ito

   kaya humanap ka ng panagusilaw at kunin mo na
   ang mga damit sa sampayan. Pagkatapos, maghanda tayo

   para sa unang dasal: Diyos na mahabagin, bigyan mo kami
   ng aming kakanin dahil inagaw na ang lahat sa amin.

   Kumakaway ang mga dahon ng saging
   at sa kabilang bayan, pasilip-silip

   ang isang lalaki sa orasan.
   Sa kabilang bayan, parang asawa kung yakapin

   ang mga riple ng mga kalalakihan.
   Pagkatapos ng lahat ng ito, uuwi ako at ipagluluto

   ng piarun ang aking minamahal, bulong ng isang maybahay.
   Pagkatapos ng lahat ng ito.