Poetry Issue 12:2

   Issue # 12:2 : January 2010

Mesándel Virtusio ArguellesAng mga salita


   Ang mga salitang nahulog sa bibig patungo
   sa nakangangang hukay hindi matatabunan

   ang ibig sabihin ng mga salitang kung sakali
   sinumang nakatanggap ay hindi matatanggap

   na walang magagawa para sa kanilang pinaslang
   hanggang may mga salitang nahuhulog sa bibig.