Poetry Issue 12:2

   Issue # 12:2 : January 2010

Francisco MontesenaTampalasan


   May binabaybay ang talampas,
   may isinisigaw ang burol.

   May kamay na itinuturo ang punglo,
   may kumikilala sa mga gatilyo
   na walang kinikilala.

   May umaasinta sa asintado,
   may mga matang hindi nakikita.

   May mga mukhang hindi nabubura,
   may mga daliring iisa ang itinuturo,
   may pangalang may bahid ng dugo.

   May binabaybay ang talampas,
   may mga mata ang burol,
   nakadilat nang ibaon.