Poetry Issue 12:2

   Issue # 12:2 : January 2010

Erwin LarezaTeritoryo (isang pasakalye)


   Winalis ko ang mga langgam at patay
   Na ipis at mga langgam nasa
   Pandakot na nakanganga laging
   Nakanganga para sa duming di dapat
   Sa aking bakuran sa labas
   Ang basurahan itinaktak ko
   Ang pinalabas sa pagpasok
   Bumungad ang linyang langgam
   Sa pintuan may kumagat
   Hanggang sa aking loob na para
   Akong nilooban