Poetry Issue 12:3

   Issue # 12:3 : January-June 2010

Lolito GoBody Count


   Unang nahukay ang mga yuping sasakyan
   Sakay ang mga katawang yupi ang mga mukha.
   Ang opisyal na bilang, limampu’t pitong bangkay.

   Sunod nilang nabungkal ang mga armas,
   Matataas na kalibre ng sandatang pang-aklas
   Dalawang batalyon ang opisyal na bilang.

   Huling tumambad ang kahun-kahong mga balota,
   Inilibing nang hindi nabibilang. At sa pagtaas
   ng bilang, lumalalim ang libingang kinatatayuan.