Poetry Issue 13

   Issue # 13 : January - March 2011

Mesándel Virtusio ArguellesAng Iyong Buhay Ay Laging Mabibigo


   Sikapin mo mang gawin
   ang lahat upang maging sining
   ang iyong buhay ay laging mabibigo.

   Sikapin mo mang gawin
   ang lahat upang maging buhay
   ang iyong sining ay laging mabibigo.

   Sikapin mo mang agawin
   ang iyong buhay upang maging lahat
   ang iyong sining ay laging mabibigo.

   Ang iyong sining ay laging mababago ng iyong buhay.
   Ang iyong buhay ay laging mabibigo ng iyong sining.
   Ang iyong sining ang iyong buhay ang iyong kabiguan.