Poetry Issue 13

   Issue # 13 : January - March 2011

Joseph CasimiroAng Nahuli sa Mundo


   Mga mata ng piniling mawala


   Sandali lamang natunghayan
   Ang mga mata

   Ang mga mata

   Ng piniling
   Mawala

   Sandali!

   Maingat ang mga mata

   Ang mga mata
   Maingat

   Maingat na tinutunghayan ka.


   *

   Ang nahuli sa mundo


   Sa sandaling iyon
   Ang natatanaw

   Natutunaw

   *

   Ang hindi magwawakas


   Natagpuan ko ang isang lungsod.
   Kay-tayog ng mga gusali nito,

   Kay-tayog ng mga gusali
   Matapos ang Huling Dakilang Pagsunog.

   Mula rito, tanaw ang mga tore
   Ng usok. Tanaw ang mga tore

   Ng mumunting balat ng abo,
   Mumunting balat ng abo

   Na tumitiklop, tumitiklop sa hangin,
   Sa ating mga palad—nagdadaop.