Poetry Issue 14

   Issue # 14 : January - June 2011

Harris Guevarra

[Hinihintay kong kumawala ang sarili][Hinihintay kong kumawala ang sarili]

  Hinihintay kong kumawala ang sarili
  sa mata ng mapanganib na hayop.

  Busog ako sa mangha, gutom sa paliwanag
  kung bakit hindi ako napapanatag
  sa harap ng kaniyang habag.

  Sinusundan niya ang susunod kong kilos.

  Sinusukat ng kaniyang katahimikan
  ang aking katawan.

  Sa huli, sabay kaming kumurap at natakot.

  Nagpakita ang Diyos sa aking mga mata.