Poetry Issue 15

   Issue #15 : July-December 2011

Mesándel Virtusio Arguellesmula sa Aralin sa Kasaysayan


   Itinuturo ng tala
   -hulugan ang kahulugan
   ng salita. Mula
   sa corregir: “ituwid.”

   Walang ganap
   maitatawid sa mga signipikasyon
   ayon sa mga estruktura
   -lista. Maililista lang

   sa tubig, patuloy
   lumiligid sa isla ang mga salita;
   maiuugnay ang isa’t isang malaya
   kahit walang saysay sa sarili.