Poetry Issue 15

   Issue #15 : July-December 2011

Franz Joel Libo-onmula sa Butil ng Hangin


   Pangalawang Buhay


   Sasagutin mo ang iyong telepono at magugulat kang
   Walang boses sa kabilang linya.
   Tatapikin mo sa balikat ang isang kakilala, na hindi mo
   Alam kung saan nakilala, o kung nakilala nga ba.
   Gigising kang magaan ang iyong pakiramdam,
   Na para bang may humilot sa iyo sa pagtulog.
   Mapapalingon ka na lang sa iyong likuran pag minsan.
   Makakagat mo ang iyong dila. Mahuhulog ang kutsara.
   Hahalungkatin mo ang mga luma mong litrato.
   Mapapadungaw ka sa bintana dahil lamang
   Sa kumikinang na lata sa kalsada.
   Babasahin mo ulit ang mga nabasa mong libro.
   Papanoorin mo ang mga napanood mong pelikula
   Nang mas mabagal. Babasahin mo ulit ang iyong mensahe,
   Bawat tuldok at letra nito. Dadalas ang iyong pagtingala
   Dahil mapapansin mong ang araw na ito ay
   Parang kahapon lamang at ang dinadaanan mo,
   Parang nadaanan mo na at alam mong dumaan ka na rito
   Nung napadaan ka sa iyong alaala.
   At sa alaalang ito hindi ka nawawala.