Poetry Issue 16

   Issue #16 : January-June 2012Hinggil sa Malayang Taludturan [Binasa sa UP Diliman sa paanyayang magpanayam ng Linangan ng Imahen at Anyo (LIRA) noong Oktubre 8, 2011]