Poetry Issue 15

   Issue #16 : January-June 2012Hinggil sa Tula bilang Anyo ng Pagtutol (Binasa sa Ateneo de Naga University noong Oktubre 3, 2011)