Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Om Narayan VelascoIlang Talababa


   ***

   Sa loob ng silid-aralan, winika
   ng paham ang halaga sa paghahanap
   sa mga katutubong kasulatan --

   ang ating tanging
   pagkakakilanlan


   Lumutang ang sandali.
   Umiingit sa pag-ikot ang nakabiting ulo
   ng bentilador.

   Sa labas ng silid, sumilip
   paloob sa mga bintana
   ang dilim.

   Mabilis natuyo ang kanyang sinabi
   sa dingding.

   Sinubukan mo itong itala
   sa kuwaderno gamit
   ang mga sariling salita--

   ito pa rin ba
   ang aking salita