Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Rosmon Tuazonmula sa "Patay-Malisya"


   Kuwento ng babae sa kabilang mesa sa restawran:
   “Natatakot akong mamulat, isang umaga, na naglaho na ang aking takot
   na may nakasubaybay sa akin.”

   Nagkatinginan marahil ang kaniyang mga kasama,
   hindi malaman kung tatawa, o babaguhin na lamang ang usapan,

   habang nakatalikod ako sa kanila’t pasimpleng nakikiusyoso.

   Ang takot ko? Ang takot ko ay baka mag-isa lamang siya sa mesa.
   Na ako pala ang kaniyang pinagkukumpisalan.

   Na lumilimos siya ng pagkalinga, ng pagtitiyak na di siya mabubura

   habang nakapalibot sa kaniya, yakap siya ng mga mata
   mula sa kaniyang itinakdang ligtas na distansya.