Poetry Issue 19

   Issue #19 : July-December 2013

China De VeraMagpapalitan tayo ng mga salita