Poetry Issue 8

   Issue # 8: July - December 2007

Kristoffer Berse


Lungsod ng Abo


   I.
   Bumaba sa ating malay ang sugo ng takot:
   siyang nagsa-katawang-taong-tumalon-
   mula-sa-bintanang-umuusok.

   At magmula noon, unti-unti tayong nabulag
   sa mga abong kanyang ikinalat.

   II.
   May bumulusok
   at may gumuho.

   At naghalo ang alabok
   ng bato at tao.

   May namanginoon
   at nag-atas,

   “Magkaroon ng liwanag!”
   At nagkaliwanag.

   Pumailanlang ito
   Sa kaitaas-taasan

   At pagkabulusok,
   May gumuho.

   III.
   Kinabkab niya ang mga abong
   nagsa-balakubak sa kanyang bumbunan.

   Inipon niya ang mga ito sa kanyang palad
   At naglahad:

   “Sa mga alabok na ito mabubuo
   ang ating Paraiso.”

   Pagkawika’y hinipan niya ang mga ito’t
   naging itim na likido sa ilalim ng disyerto.