Poetry Issue 8

   Issue # 8: July - December 2007

Joseph de Luna Saguid


Salinggutom


   Papalapit sa ilalim ng tulay, nakikita
   niya ang mga anak na tumatayo
   mula sa pag-ipit sa kumakalam
   na sikmura, nag-uunahang
   sunggaban ang bitbit niyang pagkain.
   Sa sandaling iyon nililisan
   ng mga langaw ang kanilang katawan.