Poetry Issue 9

   Issue # 9: January-June 2008

Allan PopaDahil Napapanahon


   Ang susunod na makasasalubong
   nais kong yugyugin sa balikat at sabihan,

   Mabuti para sa iyo ang sining.
   Mabuti para sa iyo ang sining,

   ang nasasabi ko na lamang sa sarili
   habang tinatanaw ang likuran ng nagdaan.

   Estranghero, bakunang nabubuhay
   sa aking bisig, kagat ng langgam

   na dinaramdman ng buo kong katawan,
   paano ako lilikha ng pananggalang

   laban sa aking pagmamalasakit sa iyo?
   Sining na naging mabuti sa akin,

   karamdaman na walang lunas kundi sining.
   Estranghero, hindi ako mabuti para sa iyo.