Poetry Issue 9

   Issue # 9: January-June 2008

Jason TabinasDiplomat Hotel


   Napakainam magnilay sa halamanan at santuwaryo
   ng paruparo sa ligid ng gusaling iniwan sa dulo
   ng kalsada sa Burol-Mirador.

   Paloob, putol ang mga tubo sa mataas na kisame.
   Lumalagos ang tubig pababa sa sahig na tinibagan
   ng mga marmol. Sa mga dingding, gumagapang
   ang lumot. Paakyat, ang pakurbang hagdanang
   binaklasan ng mga baranda’t alpombra.

   Sa binuwag na bintana, tanaw ang nakapirmeng
   ambon sa tuktok ng mga burol, mga batong-
   bundok na tinibag sa paghawan ng daan, mga bangin,
   daan-daang tangga sa paanan ng bawat bahay.

   Sa gitna ng gusali, ang nilulumot na bukal sa hardin.
   Ang dalawang estatuwa ng batang nakaupo
   sa magkabilang labi ng palanggana. Nakatingala.
   Walang kurap ang mga mata o kibot ang labi’t pisngi.
   Panatag na panatag sa putol nilang mga braso't binti.

   Para sa pagninilay ang ligid ng gusali. Umuusbong
   ang mga bulaklak at dumadapo ang mga paruparo.
   Habang tahimik sa pag-iral ang mga iniwan.