Poetry Issue 9

   Issue # 9: January-June 2008

Allan Derainmula sa Ang Munting Banal na Aklat ng mga Kumag


   kumag, png. kusing na may pinakamaliit na halaga noong
   panahon ng Kastila; maliit na kulisap, hanip; kahit ano o sinong
   napakaliit at tinitingnan bilang hamak at walang kuwenta.
   Halimbawang gamit: "Hoy, kumag saan ka pupunta?" sita ng
   siga sa kantong manghihingi sana ng tong kundi lang
   agad naglabas ng lanseta ang tinawag.

                                               —Malaking Diksyunaryo