Poetry Issue 20:2

ISSUE 20:2 : JULY-DECEMBER 2014

Rosmon Tuazon

Ang Natira

Sa iba na nanggaling na pabigat lamang ako.
Ngayon ko pa itatanggi?

Pati kakampi ay nahahagip ng nginig ng aking asinta.
Huwag kang magkamaling maghingalo

sa aking tabi— uusal lamang ako ng elehiya
sa halip na tumawag ng saklolo.

Sariling sugat lamang ang aking kinukutkot.

*

1   ·   2   ·   3   ·   4   ·   5