Poetry Issue 20:2

ISSUE 20:2 : JULY-DECEMBER 2014

Marlon Hacla

mula sa Melismas

Dahil parating na ang gumawa ng mga motor
ng paligid, naglaro ang mga isip namin
sa isang pagtitipon upang planuhin
kung saan kami magtatago, kung paano kami
tatahimik, kung paano maglalaho,
kung maaari. Mga dagang hakbang
tungo sa espesyal na pook ng pag-igting
ng aming pagnanasa, isang silid na tinambakan
ng mga ulat ng mga arkanghel, siniksik
ng mga indayog sa rurok ng aming
katanyagan, may mga aparato
na magsasabi kung ang kinatatayuan
namin ay maaari naming pangalanan
at ilista sa mga hindi mahihipo
ng wakas. Sapitin man ako ng pagkabalisa,
puno ang mga maleta ko ng mga simponya,
kaya humayo na tayo: pinahuhugong na ang dagat,
inilaladlad na ang mga langit, pinatitibay
na ng sanlibong awit ang sangkalupaan.

1   ·   2   ·   3   ·   4   ·   5