Poetry Issue 20:2

ISSUE 20:2 : JULY-DECEMBER 2014

Harris Guevarra

Muling Pagdating ni Piaf

pababa sa
lupa
hindi mahalaga
mundo
bilang pag-ibig umaga
bilang katawan
hindi mahalaga

sa dulo ng lupa
ang aking ginto
ang
kapalaran
hiniling ito
itakwil ng
gusto mga kaibigan
mga tao

kung buhay
malayo sa akin
kung
mamamatay din

walang hanggan
mahusay
kalangitan wala nang
pag-ibig
Diyos bawat isa