Poetry Issue 20

ISSUE 20:1 : JANUARY-JUNE 2014

Allan Popa

Dito sa Lupa

Narito sa lupa ang mga bagay
para tayo may makapitan
pansamantala.

Ililista ko ang mga kailangan:
papel, panulat, aklat,

ang bahagi ng mundo na hindi
napanghahawakan
bagamat nahahawakan.

Walang maiiwan pagkaraan kundi
ang malalalim na uka ng salita

sa pahina: bakas ng pagtangging
pakawalan ang kapit ng materyal.
Gusto kong maniwala

sa tinta naiimbak ang lahat
ng panahong nasayang ko sa buhay.

Sa ilalim ng sapin-saping talukap
walang ikinukubling
mata ang sibuyas.

Walang dahilan para lumuha.
Kailangan lamang pumikit
para makitang muli
ang mga nawala at naglaho.