Poetry Issue 20

ISSUE 20:1 : JANUARY-JUNE 2014

Mesándel Virtusio Arguelles

Post-Coitus (1)

pagkatapos
pinanatili mo
sa loob
nang isang saglit
ng isang saglit
ang sariling lumiit
ang aking titi
tila isang semilya
mula sa isang titi
ang aking titi
handang
mamatay
labasan
ako
ng isang saglit
sa loob
nakita ko
hindi pa man lumiliit
napakaliit
sa sansirit na tamod
na maaaring hindi
sa loob mo
mabuhay
pagkatapos

1   ·   2   ·   3