Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Albert E. Alejo

Paghuhukay

Dito, dito sa may ilalim ng camachile
Dito, sa walang damo
Diyan sa may tinatapakan mo
Simulan mo na
Huwag kang gumamit ng asarol
At baka tamaan ang bungo
Kamayin mo na lang, dalawang kamay
Hawiin mo ang malambot na lupa
Tulad ng pagbubukas ng bintana
Ganyan, ganyan, hayan,
Baka tadyang na ‘yang mga nakausling buto
Sa bandang itaas, naroon ang ulo
Ingatan mong huwag malabnot
Ang buhok na nakakapit sa bungo
Ingatan mong huwag malansag ang braso sa balikat
Ingatan mong huwag masugatan ang lamang naaagnas
Sandali, kunan muna natin ng litrato
Bago natin maingat na maingat na isalaksak sa sako
At ilipat nang himlayan.
Hindi siya dapat diyan.
Teka, huwag ka munang sumimangot
may dalawa pang kasunod.(Mula sa Sanayan Lang ang Pagpatay)