Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Christian Benitez

Angelus Novus

Teses siyam mula sa Hinggil sa Konsepto ng Kasaysayan ni Walter Benjamin, salin ng salin ni Ramon Guillermo

Ang aking mga pakpak ay handa nang kumumpas
Nais kong bumalik
Sapagkat manatili man akong panahong buhay
Magkukulang pa rin ako sa kapalaran.
—Gerhard Scholem, Pagbati mula sa Angelus

Inilalayo ang anghel
mula sa tinitingnan.

Dilat na mga mata
nakanganga ang bibig
nakabuka ang mga pakpak.

Ang anghel ng kasaysayan
nakaharap sa nakaraan.

Habang nakikinita natin
ang mga nakapangyayari
nakikita niya tayo

bilang iisang pawang
sakuna: walang hanggan

pagsasabundok
ng mga labíng durog-
durog sa kanyang paanan.

Naisin man ang mamalagi
upang gisingin ang mga patay

may delubyong humahamak
sa paraiso, binibinbin
ang kanyang mga pakpak.

Hindi na niya maitiklop
ang kanyang mga pakpak.

Ang delubyong tumutulak
sa kanyang muli patungo
sa tinalikurang hinaharap

samantalang pahanggang-langit
ang bundok ng mga baság na

labî sa kanyang harapan.
Pagsulong, ating ngalan,
sa delubyong humahamak.