Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Kristin A. Militante

Sa Karimlan

May kaligtasan na nakakamit
sa karimlan. Milyun-milyong dolyar
madaling itago sa mata ng bayan. Mga
ebidensya ng pagpaslang, madaling
pumanaw sa kawalan ng liwanag.

Tapalan ang sugat sa pamamagitan
ng pagbaon sa lupa. Protektahan ang
reputasyon, upang mapurga ang alaala.
Idaan sa tahimik na seremonya.

Ngunit patuloy ang daloy
ng dugo ng mamamayan,
habang ikaw ay mahimbing
na natutulog diyan. Kung akala mo,
ligtas ka na, nakakalimot ka:

Hindi nakakatakas ang dilim sa salita.

Babangon kami. Gagamitin
ang natitirang lakas. Hihiyaw:

MARCOS, DIKTADOR, HINDI BAYANI!

MARCOS, DIKTADOR, HINDI BAYANI!

MARCOS, DIKTADOR, HINDI BAYANI!

MARCOS, DIKTADOR, HINDI BAYANI!

MARCOS, DIKTADOR, HINDI BAYANI!

MARCOS, DIKTADOR, HINDI BAYANI!

MARCOS, DIKTADOR, HINDI BAYANI!

MARCOS, DIKTADOR, HINDI BAYANI!