Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Amy Muga

Hukay

Pilit ibinalik sa alaala
Ang pagpasok ng itim na ulap
Sa bawa’t bitak ng lupang
Diniligan ng dugo at pawis.
Sinubukang limasin ang kaban-kabang
gunita ng mga halamang namulaklak
noong mga gabi ng pagdarahop.
Walang humpay ang pagtapak
Ng naninibughong mga anino
Sa mga pugad na naiwan
Ng mga ibong di mahuli-huli
Sa liksi ng kanilang paglipad.
Kinaladkad sa hukay
Ang mga inakay na nagsisikap
Mabuhay at lumaban,
Upang matanggal ang nakataklob
Na dilim na sumusubok ibaon
sila sa putikan.

Di sila nagtagumpay.

Di kailanman naibaon ng ulap
Ang gunita ng kadiliman.