Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Nanoy Rafael

Di Pa Tapos ang Laban

BATANG JENNY
Kami ngayo’y naririto
Sa harap mo, sa harap mo

TEEN JENNY
Binabahagi’t inaalay
Ang maliit naming tagumpay

LAHAT
Bayan ko, o bayan ko
Di pa tapos ang laban mo
Di pa tapos ang laban
Ipagpatuloy mo

TEACHER EMAN
Kami ngayo’y naririto
Para sa ‘yo, para sa ‘yo
Handog ang munting kalayaang
Luha’t dugo ang kabayaran

LOLA
Kami ngayo’y naririto
Ipinapasa ang aming kuwento

NANAY
Ikalat sa papawirin
Itanim at palaguin

LAHAT
Bayan ko, o bayan ko
Di pa tapos ang laban mo
Di pa tapos ang laban
Ipagpatuloy mo

LAHAT
Bayan ko, o bayan ko
Di pa tapos ang laban mo
Di pa tapos ang laban
Ipagpatuloy mo

NANAY
Hangga’t may bilanggong
politikal

BATANG JENNY
Hangga’t hustisya’y para
sa ilan

TEEN JENNY
Hangga’t di ganap ang
kalayaan(Mula sa Isang Harding Papel)