Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Nanoy Rafael

Isang Harding Papel 1

Ang bawat paalam ay isang pangako
Na di magtatagal, muling magtatagpo
Sa bawat paalam, mayroong pag-asang
May araw na muli tayong magsasama

Kumapit, kumapit, manalig sa bukas
Itanim ang pag-asa’t ito’y bubukadkad
Maniwala, magtiwalang may araw na darating
Magiging tunay ang isang harding papel(Mula sa Isang Harding Papel)