Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Nanoy Rafael

Oyayi kay Jenny

Hayaan ang ningning ng bituin
Ang magsilbing tanglaw mo sa dilim
Hayaan ang liwanag ng buwan
Na hagkan ka at ikaw ay kumutan

Walang malay ang daigdig
Sa nangyayaring ligalig
Puso’y payapa sa piling ng mundo

Walang malay ang daigdig
Sa nangyayaring ligalig
Kaya’t matulog na, aking mundo

Hayaan ang huni ng kuliglig
Ang maghele tungo sa panaginip
Hayaan ang ihip ng hangin
Ang magdala sa iyo ng himbing

Walang malay ang daigdig
Sa nangyayaring ligalig
Puso’y payapa sa piling ng mundo

Walang malay ang daigdig
Sa nangyayaring ligalig
Kaya’t matulog na, aking mundo(Mula sa Isang Harding Papel)