Poetry Issue 1

   Issue#1: Oct. - Dec. 2002

Bomen Guillermo


Dakilang Pantas ng Tsina


   Kumalat sa buong kaharian ang balita tungkol sa paghuhukay ng
   bundok ng matandang hangal at ng kanyang anak na si Xiaohua.
   Dumaan tuloy isang araw ang dakilang pantas ng Tsina upang magmasid sa bagay na
   kanyang nababalitaan pa lamang.
   Pangalan niya'y Zhisou... (Zhisou ibig sabihi'y matalinong tao)
   Namangha siya sa kanyang nakita kahit marami na rin siyang nakita
   Isang matanda at isang bata
   Na nagbubungkal ng higanteng bundok na makikita kahit
   mula sa buwan
   upang matanggal ito sa harapan ng kanilang bahay.
   Ilang libong taon nang naririyan ang bundok...
   Marahil diyan tayo umaakyat noong mga unggoy o bakulaw pa tayo
   Nariyan ang mga labi ng ating mga ninuno bago tayo naging tao.
   Diyan din sa kabundukan naganap ang di mabilang na digma sa kasaysayan ng tao
   Pataas pa rin ito nang pataas
   sa mga bangkay ng
   mga kawal ng
   mga sakim na emperador at hari.
   Umaagos ang mga ilog ng dugo sa tagiliran nito.
   Ano ang magagawa ng isang matandang hangal at ng
   kanyang anak?
   gaano man ngumiti't tumawa ang bata,
   gaano man kaliwanag ng kanyang mga musmos na mata.
   Sinulat ng nauulyanin na ring dalubhasa ang kanyang nakita sa isang malaki
   At makapal na aklat,
   Katabi ng tala hinggil sa pambihirang elepante:
   Isang gabundok na hayop na nakita niya noong naglakbay siya sa Indiya.
   "May mga bagay na baka maaari
   pero hindi mawari."
   bulong niya sa sarili,
   habang tumatalikod.