Poetry Issue 3

   Issue#3: April - June 2003

Allan Popa


Salamin


   Lumingon ako at nakita ko ang sarili

   Sa kuwadro ng isang malaking salamin.

   Matagal ko nang hindi tinitingnan

   Ang sarili dahil sa abala ng paghahanap-

   Buhay na naglalayo sa mga gawaing tulad

   Ng pananalamin. Marahil, kung hindi ako

   Hinarang ng isang salamin, hindi ako

   Mapipilitang makita ang sarili sa loob

   Ng salamin. Kumiling ako upang umiwas

   Ngunit isang salamin ang muling tumambad.

   Sa madaling salita, natagpuan ko ang sarili

   Sa bulwagan ng mga salamin. Noon ko

   Nadama ang sinasabing pagnanais magising

   Sa isang panaginip. Hindi ko tiyak kung ako

   Ang nasa salamin o kung ako ang nananalamin.

   Hindi ako makaalpas! Alam kong ang landas

   Palabas ng bulwagan ay nagkukubli sa loob

   O likod ng salaming kailangan nang basagin.