Poetry Issue 3

   Issue#3: April - June 2003

Rio Alma


Sestina Sa Inaasahang Pagreretiro


   Minsang ipiit ka ng lakas ng ulan

   Sa loob ng isang himpilang gusali

   At ipinagbawal ng huklubang kulog

   Ang paglalakbay mo sa ibang panahong

   Masaya’t malungkot, magulo’t payapa

   Sa gilid ng mundo’t sa silong ng langit.

    

   May bagong kalatas ang sungit ng langit

   At ang kumakapal na rehas ng ulan—

   May inihahandog na yugtong payapa

   Sa hubad na dibdib ng puting gusali

   Upang magkapatlang ang iyong panahong

   Tigib sa patalim at pangil ng kulog.

    

   Naimpok mong uban at kirot ng kulog,

   Bigat wari ngayong binuhay ng langit

   Upang tanggapin mong ito ang panahon

   Ng pagpapanatag mo sa himig ng ulan.

   (Nagmistulang nitso ang putlang gusali;

   Damdam mong anino’y ibig mamayapa.)

    

   Ano pang tungkulin bago pumayapa

   Ang dapat mong tupdin sa gitna ng kulog?

   May tahanan ka na’t moog sa gusali

   Na masisidlan mo ng sariling langit;

   Di rin kailangang sugurin ang ulan

   Para sa mithi mong wala-sa-panahon.

    

   Di ka ba natuto sa buong panahong

   Hanap mo ang mithing tunay na payapa?

   Ligtas na ang mutyang binihag ng ulan;

   Patay na ang dragong lumiha ng kulog.

   Ang hanap mong laya at tunay na langit,

   Nupling, kung loobin, dito sa gusali.

    

   Ngunit ang puso mo’y isa ring gusali

   Ng mga gunitang imbak ng panahon

   At kahit umabot sa pampitong langit

   Ay binabalisa ng lunang payapa…

   Kahit munting init (Tabi po sa Kulog!)

   Ay mas minahal kapagka maulan.

    

   Sayang ang panahon ng pamamayapa

   Sa puntod na itong gusali ng kulog:

   Mas ganap ang langit ng tigmak sa ulan.