Poetry Issue 5

   Issue#5: July - December 2005

Benilda S. Santos


Noong Araw na Bumili Ako
ng Kapirasong Stalactite sa Bundok Banahaw


   Limang daang piso
   ang tawad ko
   sa stalactite
   singhugis ng kalahating hita
   ng pitong-taong bata.

   Binalot iyon
   sa lumang diyaryo
   ipinailalim sa damit at libro
   sa aking overnight bag.

   Naglakbay pababa sa bundok
   sumubo sa trapik
   saka ko iniluklok
   sa piling tanghalan
   sa aking silid-aklatan.

   Kinagabihan
   taimtim na pinagmasdan
   pinagmuni-munihan
   sa tanglaw ng puting liwanag
   ng lamparang fluorescent.

   Doon
   sadyang nabanghay
   maningning na krokis
   ng aking kalansay.